Dyżur świetlicy w okresie zimowej przerwy świątecznej 2021

Grafika z napisem important

Ze względu na konieczność organizacji wyżywienia i opieki w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej w okresie zimowej przerwy świątecznej oraz naliczenia opłaty za wyżywienie w grudniu 2021 r., prosimy o wypełnienie deklaracji pobytu ucznia na świetlicy i złożenie jej u wychowawcy do 10 grudnia 2021 r.

Deklaracja do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły.