Dyżur świąteczny w oddziałach przedszkolnych 2022 r.

Grafika z napisem important

Ze względu na konieczność organizacji wyżywienia i opieki w oddziałach przedszkolnych w okresie zimowej przerwy świątecznej oraz naliczenia opłaty za wyżywienie w grudniu 2022 r., prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej u wychowawcy oddziału przedszkolnego lub przesłanie zeskanowanego dokumentu na adres sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl do 12 grudnia 2022 r.

Deklaracja do pobrania tutaj lub u wychowawcy oddziału przedszkolnego.