Dyżur oddziałów przedszkolnych w okresie zimowej przerwy świątecznej 2021

Grafika z napisem important

Ze względu na konieczność organizacji wyżywienia i opieki w oddziałach przedszkolnych w okresie zimowej przerwy świątecznej oraz naliczenia opłaty za wyżywienie w grudniu 2021 r., prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej u wychowawcy oddziału przedszkolnego do 10 grudnia 2021 r.

Deklaracja do pobrania tutaj lub u wychowawcy oddziału przedszkolnego.