Dumni z bycia Polakami

14 listopada 2019 r. społeczność naszej szkoły uczciła Narodowe Święto Niepodległości. O godzinie 11 odbyła się uroczysta Msza Św. przeprowadzona przez ks. dr Wacława Sopla. Następnie uczniowie szkoły podstawowej zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, który został przygotowany pod kierunkiem: p. Marii Waltosz, p. Agaty Micał, p. Marty Urban, p. Agaty Irzyńskiej, p. Barbary Kalandyk. W historycznych komentarzach, patriotycznych wierszach i refleksyjnych piosenkach pobrzmiewały wspomnienia dawnych wydarzeń oraz poczucie dumy i radość. Przedstawiciele klas I – VIII  z wielkim zaangażowaniem uświetnili 101. rocznicę uzyskania przez Polskę suwerenności – zdarzenie, które pięknie wpisuje się w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

M. Waltosz