Dni Otwarte Szkoły i Piknik Rodzinny – program

Dochód z Pikniku Rodzinnego, tak jak i w poprzednich latach, przeznaczony zostanie na cele szkolne. W tym roku planowane jest wykonanie remontu i zakup wyposażenia do świetlicy szkolnej.