Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej i zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza, zainteresowanych kontynuacją edukacji przedszkolnej ich dzieci w SP w Rudnej Wielkiej, prosimy o złożenie deklaracji kontynuacji w kolejnym roku szkolnym do sekretariatu szkoły do 23 lutego 2020 r.

Dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych SP w Rudnej Wielkiej i zamieszkałe poza terenem Gminy Świlcza, w celu kontynuacji edukacji biorą udział w rekrutacji poprzez złożenie wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w terminie 24.02 – 06.03.2020 r.

Formularz deklaracji kontynuacji do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły.

Formularz wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego do pobrania tutaj lub w sekretariacie szkoły.