Szkoła 6.0

Książki dla uczniów ISS w Bristolu wysłane

Od grudnia do połowy stycznia zbieraliśmy bajki i książeczki w języku polskim dla naszej szkoły partnerskiej z Bristolu w ramach projektu Szkoła 6.0. Dziękujemy rodzicom i uczniom za zaangażowanie i mamy nadzieję, że uczniowie mieszkający […]

Aktualności

Kartki z życzeniami od uczniów szkoły polonijnej w Bristolu

3 stycznia klasa IV otrzymała kartki z życzeniami od naszej szkoły partnerskiej w Bristolu. Koperta z całą zawartością została otworzona na godzinie wychowawczej i każdy uczeń klasy IV otrzymał zaadresowaną imiennie do siebie pocztówkę. Klasa […]

Aktualności

Warsztaty bożonarodzeniowe w klasie IV

6 grudnia  klasę IV odwiedziła pani Sylwia Kula, która poprowadziła warsztaty z tworzenia kartek bożonarodzeniowych – zostały one przygotowane dla szkoły w Bristolu w Wielkiej Brytanii w ramach projektu Szkoła 6.0 i zostaną wraz z […]

Aktualności

„Szkoła 6.0” – projekt współpracy partnerskiej szkół polonijnych i polskich

W bieżącym roku szkolnym rozpoczynamy udział w projekcie „Szkoła 6.0”, organizowanym przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” http://wspolnotapolska.org.pl/szkola60/ „Szkoła 6.0” to projekt tworzący platformę współpracy pomiędzy polskimi i polonijnymi środowiskami oświatowymi. Nazwa nawiązuje do najwyższej oceny stosowanej […]