Postępowanie rekrutacyjne przyjęci
Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja 2022: listy kandydatów przyjętych

Listy kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych i klasy I Lista kandydatów przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w r. szk. 2022/ 2023. Lista kandydatów nieprzyjętych do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły […]

Rekrutacja listy
Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja 2022: listy kandydatów przyjętych, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów przyjętych, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klasy I Lista kandydatów przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w r. szk. 2022/ 2023. Lista kandydatów zakwalifikowanych do […]

Potwierdzenie woli
Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja 2022: potwierdzenie woli przyjęcia

Uzupełniony dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego – do 22 marca 2022 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I SP – do 22 […]

rekrutacja informacja
Aktualności

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych – informacja

Zgodnie z art. 153 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021.1082), po zapewnieniu miejsc dzieciom kontynuującym wychowanie przedszkolne, informuję, że postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej na rok […]

REkrutacja przedszkole i kl. 1
Aktualności

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2022/ 2023

Rekrutacja na rok szkolny 2022/ 2023 REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SP W RUDNEJ WIELKIEJ Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej i zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza, zainteresowanych kontynuacją edukacji […]