Postępowanie rekrutacyjne potwierdzenie woli przyjęcia
Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja 2021: potwierdzenie woli przyjęcia

Uzupełniony dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły: Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego – do 26 marca 2021 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I SP – do 26 marca 2021 r. Potwierdzenie woli […]

Postępowanie rekrutacyjne
Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja 2021: listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLASY I SP Listy kandydatów: przyjętych do oddziałów przedszkolnych, zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych, niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych, zakwalifikowanych do klasy I SP, niezakwalifikowanych do klasy I SP udostępnione są do […]

Zapisz dziecko

Oddział sportowy – klasa I Szkoły Podstawowej w Świlczy

Od 1 września 2021 r., w Szkole Podstawowej im. św. Jana Kantego w Świlczy planowane jest utworzenie I klasy SP – oddziału sportowego o profilu piłka nożna, piłka siatkowa. Rekrutacja do klasy sportowej w pierwszym […]

Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja 2021 – oddziały przedszkolne

Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej i zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza, zainteresowanych kontynuacją edukacji przedszkolnej ich dzieci w SP w Rudnej Wielkiej, zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi […]

Dla ucznia i rodzica

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/ 2022

Zarządzenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego – do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,– klas I szkół podstawowych,– klas I, IV sportowych szkół podstawowych,– klas VII oddziałów […]