rekrutacja 2023
Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2023/ 2024

REKRUTACJA 2023 Rodziców dzieci zainteresowanych edukacją ich dzieci w oddziałach przedszkolnych i klasie pierwszej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej, zapraszamy do zapoznania się z informacjami związanymi z postępowaniem rekrutacyjnym: oddziały przedszkolne UCHWAŁA […]

Postępowanie rekrutacyjne przyjęci
Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja 2022: listy kandydatów przyjętych

Listy kandydatów przyjętych do oddziałów przedszkolnych i klasy I Lista kandydatów przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w r. szk. 2022/ 2023. Lista kandydatów nieprzyjętych do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły […]

Rekrutacja listy
Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja 2022: listy kandydatów przyjętych, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Listy kandydatów przyjętych, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klasy I Lista kandydatów przyjętych do Oddziałów Przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej w r. szk. 2022/ 2023. Lista kandydatów zakwalifikowanych do […]

Potwierdzenie woli
Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja 2022: potwierdzenie woli przyjęcia

Uzupełniony dokument należy złożyć w sekretariacie szkoły lub przesłać na adres: sp.rudna.wielka@swilcza.com.pl. Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego – do 22 marca 2022 r. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I SP – do 22 […]