Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja: zmiana wzoru wniosków

UWAGA: wzory wniosków rekrutacyjnych uległy zmianie. Jeśli ktoś z Państwa pobrał wniosek przed 15 lutego 2020 r. godz. 14.00, prosimy to zrobić ponownie (nie dotyczy deklaracji kontynuacji edukacji przedszkolnej dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza).

Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klasy 1 SP

Rodziców zainteresowanych edukacją ich dzieci w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej zapraszamy do zapoznania się informacjami związanymi z rekrutacją: Harmonogram przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego do oddziałów przedszkolnych i klasy 1 SP. Rekrutacja do […]

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Rodziców zainteresowanych edukacją przedszkolną ich dzieci prosimy o dostarczenie wniosków (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. […]

Dokumenty do pobrania

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej i zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza, zainteresowanych kontynuacją edukacji przedszkolnej ich dzieci w SP w Rudnej Wielkiej, prosimy o złożenie deklaracji kontynuacji w kolejnym […]

Dokumenty do pobrania

Potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej

Rodziców dzieci przyjętych do klasy pierwszej SP w Rudnej Wielkiej prosimy o złożenie oświadczenia woli zapisu dziecka. Oświadczenie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły, do piątku, 5 kwietnia 2019 r.

Dokumenty do pobrania

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych w SP w Rudnej Wielkiej

Rodziców zainteresowanych edukacją przedszkolną ich dzieci prosimy o dostarczenie wniosków o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego do sekretariatu szkoły w dniach 12 – 22 marca 2019 r. Wniosek do pobrania w sekretariacie szkoły lub tutaj. […]

Dokumenty do pobrania

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej w SP w Rudnej Wielkiej

Rodziców zainteresowanych kontynuacją edukacji przedszkolnej ich dzieci w oddziałach przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej prosimy o dostarczenie deklaracji do sekretariatu szkoły do piątku, 8 marca 2019 r. Formularz do pobrania tutaj  lub u wychowawcy […]

Zapisz dziecko

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej na rok szkolny 2019/ 2020

Więcej informacji dotyczących rekrutacji do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej tutaj. Informacje związane z kontynuacją edukacji wczesnoszkolnej tutaj. Pełny tekst zarządzenia do ściągnięcia poniżej: Zarządzenie Wójta Gminy Świlcza