KARTA ZAPISU

Dyżur wakacyjny w oddziałach przedszkolnych – karta zapisu

Karta zapisu na dyżur wakacyjnych w oddziałach przedszkolnych Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej w Rudnej Wielkiej w okresie wakacji pełnić będą dyżur w dniach 17 – 28 lipca br. Rodziców zainteresowanych opieką prosimy o odebranie […]

Rekrutacja

Rekrutacja 2023: potwierdzenie woli przyjęcia

Listy kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych i klasy pierwszej w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej są podane do publicznej wiadomości w budynku szkoły na tablicy ogłoszeń przy wejściu do przedszkola (pierwsze wejście […]

Rekrutacja 2023/ 2024

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/ 2024 – informacja

Zgodnie z art. 153 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021.1082), po zapewnieniu miejsc dzieciom kontynuującym wychowanie przedszkolne, informuję, że postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej na rok […]

Rekrutacja 2023

Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2023/ 2024

Wnioski i regulaminy dotyczące postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/ 2024 do oddziałów przedszkolnych i klasy I. REKRUTACJA DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W RUDNEJ WIELKIEJ Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej […]