Zielona ekoAkademia

Zielona ekoAkademia – zajęcia dla klasy 1 SP i „0”

Zajęcia w Zielonej ekoAkademii Rozbudzenie ogólnych zainteresowań naukami przyrodniczymi, kształtowanie postawy badawczej i obserwacji przyrody, a także umiejętne posługiwanie się sprzętem laboratoryjnym było powodem powołania pracowni przyrodniczej pn. Zielona ekoAkademia w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w […]

Zielona ekoAkademia

Zielona ekoAkademia: uroczyste otwarcie pracowni przyrodniczo-ekologicznej

„Powiedz mi, to zapomnę. Naucz mnie, to może zapamiętam. Zaangażuj mnie, to się nauczę.” Benjamin Franklin Źródeł poznania i nauki nowych umiejętności w dobie współczesnych technologii jest wiele. Jednak jest wśród nich jedno, do dzisiaj niezastąpione: nauka […]

Zielona ekoAkademia

Już w styczniu 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej rozpocznie realizację innowacyjnego projektu, skierowanego do najmłodszych dzieci i uczniów naszej szkoły oraz Gminy Świlcza. „Zielona ekoAkademia” to projekt mający na celu […]