Grafika z napisem important
Aktualności

Informacja o pracy szkoły 19 – 25 kwietnia 2021 r.

Informacja o pracy szkoły od 19 kwietnia 2021 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z […]

Grafika z napisem important
Aktualności

Informacja o pracy szkoły od 12 kwietnia 2021 r.

Informacja o pracy szkoły od 12 kwietnia 2021 r. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z […]

Grafika z napisem important
Dla ucznia i rodzica

Informacja o pracy szkoły 2 kwietnia 2021 r.

Informuję, że w związku z brakiem zgłoszenia dzieci na zajęcia opiekuńcze w oddziałach przedszkolnych oraz urlopami pracowników administracji i obsługi w dniu 2 kwietnia 2021 r. szkoła będzie zamknięta. Dyrektor SP w Rudnej Wielkiej Małgorzata […]

Grafika z napisem important
Aktualności

Zmiana w funkcjonowaniu szkoły od 22 marca 2021 r.

Od 22 marca br. uczniowie klas edukacji wczesnoszkolnej oraz klas IV- VIII uczą się zdalnie. Oddziały przedszkolne SP w Rudnej Wielkiej pracują bez zmian. Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Informacje dotyczące organizacji […]

Grafika z napisem important
Dla ucznia i rodzica

Praca szkoły od 1 lutego 2021 r.

Od poniedziałku, 1 lutego br. obowiązywać będą dotychczasowe zasady funkcjonowania szkół i placówek. Uczniowie klas I–III szkół podstawowych oraz dzieci w wychowaniu przedszkolnym będą kontynuować naukę stacjonarną z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Uczniowie klas IV […]