Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów […]