Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza

Gmina Świlcza od 1-go czerwca 2018 roku do 31-go sierpnia 2019 roku realizuje projekt pt. „Poprawa jakości kształcenia ogólnego w placówkach oświatowych gminy Świlcza” o numerze identyfikacyjnym RPKK. 09.02.00-18-0034/17, który realizowany jest pod nadzorem Wojewódzkiego […]