Bon Edukacyjny dla SP w Rudnej Wielkiej

Bon edukacyjny

Bon Edukacyjny o wartości 12 000 zł dla SP w Rudnej Wielkiej

12 października br., podczas obchodów Gminnego Dnia Edukacji Narodowej, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej została nagrodzona przez Wójta Gminy Świlcza, Adama Dziedzica, Bonem Edukacyjnym o wartości 12 000 zł. Wyróżnienie to związane jest z działalnością, którą szkoła podejmuje na różnych obszarach: realizacją międzynarodowych projektów edukacyjnych (m. in. Erasmus+ oraz Razem dla Edukacji), działalnością edukacyjną o zasięgu ogólnopolskim, działaniami podejmowanymi na rzecz społeczności szkolnej i środowiska lokalnego, wychowaniem do wartości oraz sukcesami uczniów w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i wojewódzkich. Na uwagę zasługują również bardzo wysokie wyniki uczniów corocznie uzyskiwane w egzaminach zewnętrznych.

Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do sukcesu naszej szkoły: Nauczycielom, Uczniom, Przedszkolakom, Rodzicom, Pracownikom niepedagogicznym szkoły oraz Instytucjom współpracującym ze SP w Rudnej Wielkiej. Ten sukces odnieśliśmy dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu w działalność naszej szkoły.

Dyrektor SP w Rudnej Wielkiej
Małgorzata Mazepa