Akredytacja ERASMUS+ dla naszej szkoły

Akredytacja erasmus

W styczniu br. Narodowa Agencja Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności opublikowała wyniki konkursu wniosków złożonych do października 2022 r.

W gronie zwycięskich szkół znalazła się również rudniańska Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego, która otrzymała Akredytację Erasmus+ w sektorze Edukacja Szkolna Akcja 1 na lata 2023 – 2027.

Przyznanie Akredytacji oznacza, że eksperci Narodowej Agencji uznali, iż cele, działania i pomysły na rozwój naszej placówki są przemyślane i dobrze zaplanowanie – jest to wspaniała wiadomość dla obecnych i przyszłych uczniów oraz nauczycieli naszej szkoły.

Udział w projekcie wiąże się z ogromnymi korzyściami dla uczniów oraz nauczycieli. Uczniowie w ramach mobilności każdego roku wezmą udział w międzynarodowych wymianach, podczas których będą doskonalić język angielski, realizując zadania projektowe z rówieśnikami ze szkół partnerskich. Natomiast kadra pedagogiczna będzie podnosiła swoje kompetencje poprzez udział w kursach językowych, metodycznych szkoleniach międzynarodowych oraz podczas obserwacji pracy szkół partnerskich.

Dziękuję p. Joannie Wiśniewskie, p. Marcie Urban i p. Agacie Micał za ogrom pracy włożonej w przygotowanie wniosku o przyznanie akredytacji.

Małgorzata Mazepa
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej