Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2021/ 2022

Postępowanie rekrutacyjne

Zarządzenie Wójta Gminy Świlcza w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego
– do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych,
– klas I szkół podstawowych,
– klas I, IV sportowych szkół podstawowych,
– klas VII oddziałów dwujęzycznych
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Świlcza na rok 2021/ 2022.

  1. Postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych SP w Rudnej Wielkiej.
  2. Postępowanie rekrutacyjne do klasy I SP w Rudnej Wielkiej.
  3. Postępowanie rekrutacyjne do oddziału dwujęzycznego – klasa VII SP.