Rekrutacja do klasy pierwszej SP

Rodziców zainteresowanych edukacją ich dzieci w klasie I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej prosimy o składanie wniosków o zgłoszenie/ przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym. Wnioski składać można dniach 24.02 – 06.03.2020 r. w sekretariacie szkoły.

Formularz wniosku dostępny w sekretariacie szkoły lub do pobrania tutaj.