31 października 2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Grafika z napisem important

31 października 2019 r. (czwartek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Tego dnia odbędą się zajęcia opiekuńcze (świetlica), w godz. 6.30 – 16.30.

Rodziców uczniów, którzy tego dnia będą uczestniczyć w zajęciach świetlicowych, prosimy o informację (do 30.10.2019 r., godz. 12.00) o potrzebie skorzystania z posiłków w tym dniu.

Zajęcia w oddziałach przedszkolnych tego dnia odbywają się zgodnie z harmonogramem.