Podziękowania od Szkolnego Koła Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu

W życiu codziennym rzadko
zdajemy sobie sprawę z tego,
że otrzymujemy znacznie więcej,
niż dajemy i że tylko poprzez wdzięczność
życie staje się bogate……….

D. Bonhoeffer

Dziękujemy!

Szkolne Koło Wolontariatu składa wszystkim nauczycielom, rodzicom i uczniom serdeczne podziękowania za całoroczną współpracę; okazane serce i pomoc.

Inspiracją do pracy na przyszły rok szkolny, niech będą ciekawe myśli, które znalazły się na plakatach wolontariuszy.

Wolontariusze kl. VIII wraz z opiekunami