Gala finałowa XXI Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego

XXI Wojewódzki Konkurs Ekologiczny - Gala Finałowa

Woda źródłem życia

Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a Duch Boży unosił się nad wodami.

Księga Rodzaju, rozdz. 1, w. 1-2

Już w VI w. p.n.e. grecki filozof Tales z Miletu twierdził, że istotą wszystkiego jest woda, gdyż wszystko pochodzi z wody i wszystko w niej się kończy. Ciało człowieka w przybliżeniu 70% składa się
z wody, a więc jest ona esencją istnienia życia. Ochrona tego cennego zasobu Ziemi stanowiła inspirację dla XXI Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego im. Izabeli Dąmbskiej, który w bieżącej edycji odbywał się pod hasłem: „Woda źródłem życia”. Jego organizatorem była Szkoła Podstawowa im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej, a honorowy patronat nad konkursem obejmowali: Wójt Gminy Świlcza oraz Podkarpacki Kurator Oświaty.

Uroczyste podsumowanie konkursowych zmagań odbyło się 25 kwietnia 2024r. W naszej szkole spotkali się laureaci konkursu i ich opiekunowie, nauczyciele, uczniowie oraz zaproszeni goście.  Byli wśród nich:  pani Barbara Judkowiak –  profesor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, prawnuczka patrona naszej szkoły, pani Eliza Oleszak – dyrektor Centrum Usług Wspólnych Gminy Świlcza, ksiądz proboszcz parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rudnej Wielkiej dr Wacław Sopel, pan Marcin Czech – radny Gminy Świlcza, przewodniczący Komisji Oświaty i Sportu, pan Adam Majka – dyrektor Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, pan Zbigniew Lis – kustosz regionalnego Domu Tradycji Ludowych w Trzcianie, pani Dorota Madej – dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Świlczy z siedzibą w Trzcianie, pani Zofia Dziedzic – redaktor naczelny kwartalnika „Trzcionka”, dyrektorzy placówek oświatowych z gminy Świlcza, pani Olga Rusin – Przywara – członek zarządu Stowarzyszenia Wspólnie dla Rudnej Wielkiej, pani Karolina Gotkowska – członek jury konkursu, pani Ewelina Krasoń – przewodnicząca Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej.

Uroczystą galę rozpoczęła dyrektor Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej – pani Małgorzata Mazepa, która powitała gości, podziękowała uczestnikom konkursu i ich opiekunom za wysiłek włożony
w przygotowanie prac oraz złożyła gratulacje laureatom. Głos zabierali również zaproszeni goście, podkreślając wagę i znaczenie tematyki, jaka przyświecała XXI edycji konkursu, a uczniowie naszej szkoły ubarwili spotkanie występami artystycznym.

Zorganizowaniu konkursu o randze wojewódzkiej przyświecały cele związane z ochroną środowiska naturalnego ludzi, zwierząt i roślin. Pragniemy kształtować postawy i działania zmierzające do świadomego dbania o naszą planetę, do świadomego wykorzystywania zasobów naturalnych  przez zwrócenie uwagi na kondycję hydrosfery oraz wskazanie potrzeby jej ochrony. Inspirowaliśmy do zapoznania się uczniów z fauną i florą rzek, jezior, mórz i oceanów, aby ich wychowywać w duchu poszanowania przyrody. Ciągle podkreślamy kontynuację dziedzictwa, jakie pozostawiła następnym pokoleniom patronka naszego konkursu Izabela Dąmbska. Była ona bowiem prekursorką działań na rzecz ochrony przyrody w zakresie hydrologii. Wysoki poziom artystyczny i merytoryczny prac wykonanych przez uczestników tegorocznej edycji świadczy o tym, że udało nam się zachęcić uczniów do literackiej i plastycznej aktywności twórczej, która wymagała niezwykłej wrażliwości oraz wykorzystania różnych źródeł informacji.

Najbardziej wyczekiwanym momentem spotkania była prezentacja wyników konkursu
w poszczególnych kategoriach, a informacje te przygotowali i podali opiekunowie – koordynatorzy poszczególnych kategorii: przedszkole i kl. „0”- pani Eugenia Stachurska, kl. I – III  – pani Natalia Sobolewska, kl. IV – VI – pani Agnieszka Szostak i kl. VII – VIII – pani Bernadeta Ożóg.

XXI Wojewódzki Konkurs Ekologiczny obejmował 4 kategorie wiekowe, w których przyznano następujące nagrody i wyróżnienia – kliknij, aby przejść do wpisu.

Nadesłane prace konkursowe zostały poddane ocenie przez niezależne jury w składzie:

  • Małgorzata Bębenek – nauczyciel plastyki w ZZSP nr 5 w Rzeszowie, doradca metodyczny
    z plastyki, konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli,
  • Małgorzata Trawka – nauczyciel plastyki w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Bratkowicach,
  • Małgorzata Byszuk – doradca metodyczny z języka polskiego, konsultant Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli,
  • Olga Rusin – Przywara – redaktor kwartalnika Stowarzyszenia Wspólnie dla Rudnej Wielkiej „Rudnian”,
  • Karolina Gotkowska  – nauczyciel informatyki i techniki w Zespole Szkół w Wysokiej Głogowskiej,
  • Elżbieta Czech – nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.

Nagrody i dyplomy dla laureatów poszczególnych kategorii wiekowych zostały ufundowane ze środków przekazanych na ten cel przez Gminę Świlcza oraz Podkarpackie Centrum Hurtowe AGROHURT S.A. Dziękujemy sponsorom za wsparcie naszych działań.

               Woda jest źródłem życia. Antoine de Saint-Exupéry w swojej książce „ Ziemia, planeta ludzi” tak  o niej pisał: „Woda! Wodo, nie masz ani smaku, ani koloru, ani zapachu, nie można ciebie opisać, pije się ciebie, nie znając ciebie. Nie jesteś niezbędna do życia: jesteś samym życiem. Obdarzasz nas rozkoszą, której niepodobna pojąć samymi zmysłami. Wraz z tobą wracają nam władze, których już się wyrzekliśmy. Z twojej łaski otwierają się w naszym sercu wszystkie wyschłe już źródła. Jesteś największym bogactwem, jakiej istnieje na świecie. Jesteś największą czułością, ty, jakże czysta w trzewiach ziemi! […]. Czysta, nie zgodzisz się na żadną mieszaninę, nieskazitelna, nie zniesiesz żadnego fałszerstwa, jesteś zazdrosnym bóstwem… Ale obdarzysz nas szczęściem nieskończenie prostym.”

XXI Wojewódzki Konkurs Ekologiczny im. Izabeli Dąmbskiej można uznać za zakończony. Nie kończy się jednak troska nas wszystkich o wodę – źródło życia. To tylko kolejny etap, czy, odnosząc się do idei tegorocznej edycji, tylko kolejna kropla w wielkim nurcie pracy na rzecz ochrony naszej planety. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w realizację konkursu. Liczymy na was w kolejnej jego edycji.

Agata Micał