Rekrutacja 2023/ 2024

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2023/ 2024 – informacja

Zgodnie z art. 153 Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. 2021.1082), po zapewnieniu miejsc dzieciom kontynuującym wychowanie przedszkolne, informuję, że postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej na rok […]