Grafika z napisem important
Aktualności

Dyżur świetlicy w okresie zimowej przerwy świątecznej 2021

Ze względu na konieczność organizacji wyżywienia i opieki w oddziałach edukacji wczesnoszkolnej w okresie zimowej przerwy świątecznej oraz naliczenia opłaty za wyżywienie w grudniu 2021 r., prosimy o wypełnienie deklaracji pobytu ucznia na świetlicy i […]

Grafika z napisem important
Dla ucznia i rodzica

Dyżur oddziałów przedszkolnych w okresie zimowej przerwy świątecznej 2021

Ze względu na konieczność organizacji wyżywienia i opieki w oddziałach przedszkolnych w okresie zimowej przerwy świątecznej oraz naliczenia opłaty za wyżywienie w grudniu 2021 r., prosimy o wypełnienie deklaracji i złożenie jej u wychowawcy oddziału […]