Grafika z napisem important
Aktualności

Zarządzenie nr 19/2021 Dyrektora SP w Rudnej Wielkiej

Zawieszenie zajęć stacjonarnych i wprowadzenie zdalnego nauczania w klasie 8a w okresie 1 października – 7 października 2021 r. Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej z dnia1 października 2021 r.