Wymagania edukacyjne
Dokumenty do pobrania

Wymagania edukacyjne w r. szk. 2021/ 2022

Wymagania edukacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2021/ 2022 w Szkole Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej: Wymagania edukacyjne z religii w klasie 1. Wymagania edukacyjne z religii w klasie 2. Wymagania edukacyjne z religii […]