Dla ucznia i rodzica

Rekrutacja do klasy pierwszej SP

Rodziców zainteresowanych edukacją ich dzieci w klasie I Szkoły Podstawowej im. Stanisława Dąmbskiego w Rudnej Wielkiej prosimy o składanie wniosków o zgłoszenie/ przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków […]

Dokumenty do pobrania

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Rodziców zainteresowanych edukacją przedszkolną ich dzieci prosimy o dostarczenie wniosków (wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym) o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. […]

Dokumenty do pobrania

Deklaracja kontynuacji edukacji przedszkolnej

Rodziców dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Rudnej Wielkiej i zamieszkałych na terenie Gminy Świlcza, zainteresowanych kontynuacją edukacji przedszkolnej ich dzieci w SP w Rudnej Wielkiej, prosimy o złożenie deklaracji kontynuacji w kolejnym […]