Świetne wyniki naszych uczniów z egzaminu ósmoklasisty

Gratulacje dla uczniów i nauczycieli

GRATULACJE DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI NASZEJ SZKOŁY!

Kolejny rok uczniowie naszej szkoły uzyskali bardzo wysokie wyniki z egzaminu ósoklasisty – zarówno w skali kraju, województwa jak i powiatu. Są one jednocześnie najwyższymi wynikami w Gminie Świlcza!

W roku 2021 nasi uczniowie uzyskali następujące wyniki:

Język polski:

Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej: 73,00 stanin 8 – wysoki
II miejsce wśród szkół Gminy Świlcza
Gmina: 67,00
Powiat: 65,00
Województwo: 62,00
Kraj: 60,00

Matematyka:

Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej: 58,00stanin 7 – wysoki
I miejsce wśród szkół Gminy Świlcza
Gmina: 53,00
Powiat: 50,00
Województwo: 49,00
Kraj: 47,00

Język angielski:

Szkoła Podstawowa w Rudnej Wielkiej: 78,00stanin 7 – wysoki
I miejsce wśród szkół Gminy Świlcza
Gmina: 69,00
Powiat: 66,00
Województwo: 65,00
Kraj: 66,00

Średnia wyników z wszystkich części egzaminu ósmoklasisty w 2021 roku: 68,67 i jest to najwyższa średnia wśród szkół podstawowych Gminy Świlcza.