1 listopada na rzecz „Brata Alberta”

Tylko  z  pomocą  silnych  można  dopomóc  słabym
B. Brecht

W  uroczystość  Wszystkich  Świętych  na  wielu  cmentarzach  odbyły  się  kwesty  na  rzecz  Towarzystwa  im.  Świętego  Brata  Alberta. Tak  było  też  na  cmentarzu  w  Rudnej  Wielkiej. Tradycyjnie  z  puszkami  w  dłoniach    kwestować  wyruszyli  wolontariusze  naszej  szkoły,  którzy  mimo  chłodu,  dzielnie  zbierali  datki  do  puszek.

Dziękujemy  wszystkim,  którzy  wspomogli  ten  szczytny  cel  oraz  uczniom  kwestującym.

M. Urban