MY RÓWNIEŻ MAMY GŁOS – MUSIMY Z NIEGO KORZYSTAĆ!!!

Rada młodzieży Gminy Świlcza

MY RÓWNIEŻ MAMY GŁOS – MUSIMY Z NIEGO KORZYSTAĆ!!!

W dniu 24.04.2019 r. w siedzibie naszej gminy, odbędzie się zebranie Młodzieżowej Rady Gminy Świlcza.

Prosimy całą społeczność naszej szkoły o zgłaszanie propozycji, wniosków, uwag i skarg, które chcielibyśmy przekazać władzom gminy.

Radni reprezentujący naszą szkołę i miejscowość (Julia Cetnarowska, Wikroria Smoleń, Klaudia Kowal) będą walczyć podczas zebrania o realizację najważniejszych inwestycji dla młodzieży.

Dotychczas w trakcie szkolnych konsultacji i ankiet zgłoszono następujące postulaty:

  • budowa toru motokrosowego,
  • rozbudowa terenów rekreacyjnych,
  • budowa chodników w brakujących częściach Rudnej Wielkiej,
  • oświetlenie miejscowości Otoka,
  • remont szkolnych ubikacji,
  • dofinansowanie do organizacji szkolnych wymian międzynarodowych,
  • dofinansowanie organizacji kółek językowych w szkole,
  • motaż szafek dla uczniów w szkole.

Ciekawe propozycje proszę zgłaszać do w/w radnych, opiekunów Samorządu Uczniowskiego lub zapisywać w tabeli na tablicy ogłoszeń SU (parter obok pokoju nauczycielskiego).